เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด  เครื่องกรองน้ำดื่ม e-wa คุณค่าจากธรรมชาติที่บิรสุทธิ์

มลพิษทางน้ำ​

มลพิษทางน้ำ

น้ำ เป็นสารที่มีคณสมบัติเฉพาะตัว เพราะมันสามารถชำระล้างตัวเอง และกลับมาทำให้บริสุทธิ์ได้ โดยการแยกเอาสิ่งแปลกปลอมออกไป (ด้วยการทำให้ตกตะกอน) หรือการขจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดสิ้น หรือการเจือจางสิ่งแปลกปลอมให้อยู่ในปริมาณที่ไม่มีพิษภัย อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติ วิธีการเหล่านี้จะใช้ระยเวลานาน และค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก เมื่อมีสิ่งเจือปนในปริมาณมาก และมนุษย์เองก็ใช้สารต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเจือปนลงในแหล่งน้ำที่เราดื่มมากขึ้นทุกวัน

 

หากคุณคิดว่าสารพิษที่เจือปนในน้ำ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณ หรือยังไม่แน่ใจ สิ่งที่สามารถิจารณาได้ง่ายที่สุดคือน้ำดื่มของคุณ สิ่งแปลกปลอมในน้ำดื่ม เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยอีกมากมายในเขตชนบททั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาแหล่งน้ำดื่มในเขตชนบทนั้นเต็มไปด้วยสิ่งเจือปน และขาดแคลนน้ำสะอาด นอกจากนี้ในเมืองใหญ่ๆ ยังมีมลพิษทางอากาศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา สุขอนามัยที่ถูกต้อง และการรู้จักใช้น้ำ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

ในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นกว่า 15 เท่าเมื่อเทียบกับปี 1945 กิจกรรมที่ชายก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำเป็นเวลานาน และเป็นสัญญาณของมลพิษทางน้ำที่อยู่รอบตัวเรา แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า เรากำลังทำให้แหล่งน้ำดื่มที่มีอยู่ในนิดบนโลกของเรา เกิดการปนเปื้อนนั่นเอง

 

สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้มาจากไหน

        มีแหล่งของมลพิษที่สำคัญอยู่ด้วยกัน 2 แห่ง คือ แหล่งที่สร้างมลพิษลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง และแหล่งที่สร้างมลพิษทางอ้อม แหล่งที่สร้างโดยตรงได้แก่ โรงงาน, สถานบำบัดน้ำเสีย, ระบบกำจัดเชื้อ และสถานที่อื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดมลพิษทางน้ำได้โดยตรง ส่วนแหล่งที่สร้างมลพิษทางอ้อมนั้น เป็นเรื่องยากที่จะระบุสถานที่ได้เช่น การร่อนโลหะ, การใช้ปุ๋ยเคมี, การใช้สารเคมี, มูลสัตว์จากฟาร์ม, ไซต์ก่อสร้าง และการทำเหมืองแร่

 

ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ

        กลุ่มสารพิษที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำมากที่สุด เป็นพวกสารชีวอินทรีย์, สารเคมีที่เป็นพิษ และ PPCP โดยสารเคมีจำพวกน้ำยาทำความสะอาด, น้ำยาย้อมสี, สีทาบ้าน, ยาฆ่าแมลง หรือตัวทำละลายประเภทต่างๆ ที่สามารถรั่วไหลลงแม่น้ำได้ ถือเป็นสารที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในน้ำ นอกจากนี้ หน่วยบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่จะไม่กำจัด PPCP ออกจากน้ำ นั่นทำให้เกิดปริมาณของ PPCP สะสมในน้ำได้

 

ทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันการเกิดมลพิษในน้ำได้

        เมื่อเราโยนสิ่งของบางอย่างลงในถังขยะ หรือราดลงในชักโครก เราก็คงจะไม่สนใจมันเท่าไรนัก เพราะแต่ละคนต่างๆ ก็กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เป็นสาเหตุในการก่อมลพิษทางอ้อม เราคงไม่สามารถรู้ได้ว่าเราทำให้เกิดมลพิษทางน้ำไปมากเท่าไรแล้ว แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะตระหนักถึงเรื่องของการทำเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และการทำเหมือง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ำได้ และนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกเล็กน้อยในการป้องกันการเกิดมลพิษในน้ำ

 

  • สงวนการใช้น้ำ : ยิ่งเราใช้น้ำน้อย โอกาสที่จะมีน้ำที่ปนเปื้อนก็จะมีน้อยลงไปด้วย
  • เก็บซากสัตว์ตาย และเศษขยะออกจากรางน้ำบนถนน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ในยานพาหนะของคุณยงทำงานปกติ; หากพบว่ามีน้ำมันรั่วซึม รีบซ่อมมันในทันที และหากคุณต้องการเปลี่ยนน้ำมันด้วยตนเอง กรุณาทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
  • ใช้สารทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่น เบคกิ้งโซดา, น้ำส้มสายชู และบอแร็กซ์

 

 

แหล่งที่มา : https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/water-pollution

https://www.freedrinkingwater.com/water_quality/quality1/1-pollution-and-effects-on-your-water.htm

CallCenter 02 451 6799​

All rights reserved © 2014-2018 Asia Water Engineering Co., Ltd.,​