ตู้กดน้ำในบริษัท

เราทุกคนต่างรู้ถึงความสำคัญของการดื่มน้ำเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญมากในตอนทำงาน การมีน้ำดื่มให้พนักงานในช่วงระหว่างวัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของพวกเขามาก

มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ

น้ำ เป็นสารที่มีคณสมบัติเฉพาะตัว เพราะมันสามารถชำระล้างตัวเอง และกลับมาทำให้บริสุทธิ์ได้ โดยการแยกเอาสิ่งแปลกปลอมออกไป (ด้วยการทำให้ตกตะกอน) หรือการขจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดสิ้น หรือการเจือจางสิ่งแปลกปลอมให้อยู่ในปริมาณที่ไม่มีพิษภัย อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติ วิธีการเหล่านี้จะใช้ระยเวลานาน และค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก เมื่อมีสิ่งเจือปนในปริมาณมาก และมนุษย์เองก็ใช้สารต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเจือปนลงในแหล่งน้ำที่เราดื่มมากขึ้นทุกวัน

การทำน้ำบริสุทธิ์ กับการกรองน้ำ

เมื่อคุณดื่มน้ำจากก๊อกน้ำ หรือขวดน้ำก็ตาม คุณหรือถึงที่มาของน้ำเหล่านั้นหรือไม่ คุณอาจไม่ทราบถึงกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำสะอาดและปลอดภัย ซึ่งในสมัยก่อนนั้น การทำน้ำให้สะอาด จะใช้วิธีการต้มเป็นส่วนใหญ่

ในปัจจุบันการต้มน้ำ เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง และไม่ได้การันตีถึงความสะอาดของน้ำ จึงได้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะอาดของน้ำดื่มให้ดีขึ้น โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 กระบวนการคือ การกรอง และการทำให้บริสุทธิ์ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า กระบวนการทั้ง 2 นี้ ซึ่งอยู่ในเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณ?

เครื่องกรองน้ำ 5 ประเภทที่วางจำหน่ายบนท้องตลาด

น้ำดื่มที่สะอาด เป็นส่วนประกอบสำคัญทั้งในขณะที่มีชีวิต และเมื่อสิ้นลมหายใจ ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำถึง 50-70% และคุณภาพของน้ำเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด อาจทำให้คนเรานั้นมีอายุขัยสั้นลงได้ แม้ว่าเราจะมีระบบที่ช่วยให้เรามีน้ำสะอาดไว้ดื่มแล้ว แต่ก็อาจมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในน้ำนั่นได้ สิ่งที่จะช่วยเราได้นั้น คือการเข้าใจและเลือกใช้เครื่องกรองน้ำ ที่มีความเหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำที่มีคุณภาพไว้ดื่ม และนี่คือ เครื่องกรองน้ำ 5 ประเภทที่วางจำหน่ายบนท้องตลาด

ทำไมจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในอุตสาหกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของอุตสาหกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมันสามารถลดการน้ำเสียจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นได้ จึงเพิ่มความพร้อมใช้งานของน้ำและการปรับปรุงความสัมพันธ์ของชุมชน เพิ่มกำลังการผลิตต่อการเอาน้ำเข้า ลดการปล่อยน้ำเสียและสารมลพิษ ลดการใช้พลังงานความร้อนและอาจทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
อุตสาหกรรมเพิ่มความกดดันไปกับทรัพยากรน้ำมากขึ้นโดย ผลกระทบของการปล่อยน้ำเสียและศักยภาพในการเกิดมลพิษของพวกเขามากกว่าโดยปริมาณที่ใช้ในการผลิต (โดย UNESCO 2009) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมการผลิตของพวกเขา สารมลพิษที่สำคัญคือสารอาหาร เชื้อโรค โลหะหนัก สารอินทรีย์และอนินทรีย์ ตะกอนน้ำมันและความร้อน
ความร้อนเป็นมลพิษทางความร้อนเกิดขึ้นหากการปล่อยน้ำของอุตสาหกรรมเปลี่ยนอุณหภูมิโดยรอบของตัวน้ำ เมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลง ระดับออกซิเจนในน้ำต่ำอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงหนึ่งองศาสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในน้ำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญอาหารหรือการเจริญเติบโตของพืช
วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งในการทำให้น้ำบริสุทธิ์คือการให้น้ำสะอาดสำหรับดื่ม การกรองน้ำยังเป็นไปตามความต้องการของการใช้งานทางการแพทย์ เภสัชวิทยา เคมีและอุตสาหกรรมสำหรับน้ำที่สะอาดและดื่มได้ ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์นั้นจะลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อน เช่น อนุภาคแขวนลอย ปรสิต แบคทีเรีย สาหร่ายไวรัสและเชื้อรา การทำน้ำให้บริสุทธิจะมีตั้งแต่สเกลขนาดใหญ่ (เช่น ทั่วทั้งเมือง) ไปจนถึงขนาดเล็ก (เช่นสำหรับแต่ละครัวเรือน)

...
...
เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด  เครื่องกรองน้ำดื่ม e-wa คุณค่าจากธรรมชาติที่บิรสุทธิ์

CallCenter 02 451 6799​

All rights reserved © 2014 Asia Water Engineering Co., Ltd.,​