ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำรีเวิร์สออสโมซิส

รีเวิร์สออสโมซิส (RO) คือเทคโนโลยีการกรองที่ใช้เยื่อเลือกผ่านเพื่อกำจัดประจุไอออน โมเลกุล รวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ออกจากน้ำดื่ม ระบบรีเวิร์สออสโมซิสจะใส่แรงดันเพื่อเอาชนะแรงดันออสโมติกของน้ำ คุณสมบัติคอลลิเกทีฟที่เกิดจากความแตกต่างของสารเคมีที่ละลายอยู่ในน้ำ และตัวแปรต่างๆทางด้านอุณหพลศาสตร์ ระบบรีเวิร์สออสโมซิสสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมในน้ำได้ทั้งแบบสารละลายและสารแขวนลอยรวมไปถึงแบคทีเรียต่างๆ การกรองวิธีนี้มักถูกใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมและการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ข้อดีของการกรองน้ำมีอะไรบ้าง

น้ำประปาเป็นหนึ่งในความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเรา ตามหลักของน้ำดื่ม น้ำไม่ควรมีความเข้มข้นของสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและรวมถึงในเรื่องของลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติและกลิ่น

น้ำขวด Vs. การกรองน้ำที่บ้าน

การที่จะปกป้องครอบครัวจากโรคภัยต่างๆนั้นคุณควรรับรู้ว่าตัวการของหลายๆโรคนั้นได้เข้ามาในบ้านคุณเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางอ่างล้างหน้านี่เอง

ตู้กดน้ำในบริษัท

เราทุกคนต่างรู้ถึงความสำคัญของการดื่มน้ำเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญมากในตอนทำงาน การมีน้ำดื่มให้พนักงานในช่วงระหว่างวัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของพวกเขามาก

มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ

น้ำ เป็นสารที่มีคณสมบัติเฉพาะตัว เพราะมันสามารถชำระล้างตัวเอง และกลับมาทำให้บริสุทธิ์ได้ โดยการแยกเอาสิ่งแปลกปลอมออกไป (ด้วยการทำให้ตกตะกอน) หรือการขจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดสิ้น หรือการเจือจางสิ่งแปลกปลอมให้อยู่ในปริมาณที่ไม่มีพิษภัย อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติ วิธีการเหล่านี้จะใช้ระยเวลานาน และค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก เมื่อมีสิ่งเจือปนในปริมาณมาก และมนุษย์เองก็ใช้สารต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเจือปนลงในแหล่งน้ำที่เราดื่มมากขึ้นทุกวัน

...
...
เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด  เครื่องกรองน้ำดื่ม e-wa คุณค่าจากธรรมชาติที่บิรสุทธิ์

CallCenter 02 451 6799​

All rights reserved © 2014-2018 Asia Water Engineering Co., Ltd.,​