ข้อดีของการกรองน้ำมีอะไรบ้าง

น้ำประปาเป็นหนึ่งในความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเรา ตามหลักของน้ำดื่ม น้ำไม่ควรมีความเข้มข้นของสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและรวมถึงในเรื่องของลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติและกลิ่น

น้ำขวด Vs. การกรองน้ำที่บ้าน

การที่จะปกป้องครอบครัวจากโรคภัยต่างๆนั้นคุณควรรับรู้ว่าตัวการของหลายๆโรคนั้นได้เข้ามาในบ้านคุณเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางอ่างล้างหน้านี่เอง

ตู้กดน้ำในบริษัท

เราทุกคนต่างรู้ถึงความสำคัญของการดื่มน้ำเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญมากในตอนทำงาน การมีน้ำดื่มให้พนักงานในช่วงระหว่างวัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของพวกเขามาก

มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ

น้ำ เป็นสารที่มีคณสมบัติเฉพาะตัว เพราะมันสามารถชำระล้างตัวเอง และกลับมาทำให้บริสุทธิ์ได้ โดยการแยกเอาสิ่งแปลกปลอมออกไป (ด้วยการทำให้ตกตะกอน) หรือการขจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมดสิ้น หรือการเจือจางสิ่งแปลกปลอมให้อยู่ในปริมาณที่ไม่มีพิษภัย อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติ วิธีการเหล่านี้จะใช้ระยเวลานาน และค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก เมื่อมีสิ่งเจือปนในปริมาณมาก และมนุษย์เองก็ใช้สารต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเจือปนลงในแหล่งน้ำที่เราดื่มมากขึ้นทุกวัน

การทำน้ำบริสุทธิ์ กับการกรองน้ำ

เมื่อคุณดื่มน้ำจากก๊อกน้ำ หรือขวดน้ำก็ตาม คุณหรือถึงที่มาของน้ำเหล่านั้นหรือไม่ คุณอาจไม่ทราบถึงกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำสะอาดและปลอดภัย ซึ่งในสมัยก่อนนั้น การทำน้ำให้สะอาด จะใช้วิธีการต้มเป็นส่วนใหญ่

ในปัจจุบันการต้มน้ำ เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง และไม่ได้การันตีถึงความสะอาดของน้ำ จึงได้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะอาดของน้ำดื่มให้ดีขึ้น โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 กระบวนการคือ การกรอง และการทำให้บริสุทธิ์ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า กระบวนการทั้ง 2 นี้ ซึ่งอยู่ในเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณ?

...
...
เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุด  เครื่องกรองน้ำดื่ม e-wa คุณค่าจากธรรมชาติที่บิรสุทธิ์

CallCenter 02 451 6799​

All rights reserved © 2014-2018 Asia Water Engineering Co., Ltd.,​