บริษัท เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือรู้จักกันดีใน นาม “ASIA WATER” ซึ่งดำเนินธุรกิจมามากกว่า 26 ปี ภายใต้ “AWE Group”

พวกเรา คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการหลังการขาย รวมถึงซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา/ ระบบผลิตน้ำอ่อน(Soft Water)/ ระบบผลิตน้ำอาร์โอ(R.O. Water)/ ระบบผลิตน้ำกลั่น(D.I. Water)/ ระบบบำบัดน้ำเสีย(Wastewater Treatment) รวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสภาพน้ำ และการประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของน้ำใช้ในนิคมอุตสาหกรรม น้ำใช้ในไลน์ผลิตของโรงงาน น้ำเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงน้ำใช้ตามครัวเรือน และสำนักงาน