ด้านทรัพยากรน้ำโดย บริษัท เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือรู้จักกันดีใน แบรนด์ “ASIA WATER”

ซึ่งดำเนินธุรกิจมามากกว่า 25 ปี เราให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบน้ำทั้งอุปโภค บริโภคตั้งแต่เครื่องกรองน้ำที่ใช้ในครัวเรือน

ในด้านทรัพยากรอากาศและพลังงาน เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบลมเย็นปรับอากาศที่สามารถลดอุณหภูมิ ในสถานที่ประกอบการและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงกว่า 80%​

ด้านทรัพยากรที่ดิน เราพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าของโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้การใช้พื้นที่ที่ลดลง​

พวกเราคือ Systems Integrator ที่เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพในด้านการสรรหานวัตกรรม ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ (Proven Cutting Edge Innovation) ด้านการลดการใช้สารเคมีหรือวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบข้อเสนอและทางเลือกในการให้บริการที่ยืดหยุ่นและจูงใจ ผู้ประกอบการ สามารถซื้อหาได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง ทำให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมาใช้งาน ได้ง่ายขึ้น

“AWE Group” มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ อย่างต่อเนื่องในการเลือกสรรและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่มนุษยชาติในด้านต่าง ๆ เหล่านี้