ระบบกรองแบบเซรามิค

เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการกรองน้ำที่รองรับได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย