ระบบกรองขั้นต้น และระบบผลิตน้ำอ่อน

ระบบกรองขั้นต้น เป็นระบบการกรองเพื่อนำสิ่งสกปรกออกจากน้ำ ซึ่งน้ำอาจจะนำภามาซึ่งดิน กรวด ทราย เศษไม้ หรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆที่จะทำให้น้ำไม่สะอาด โดยหลังจากกรองแล้วน้ำจะมีความใสขึ้น

ระบบผลิตน้ำอ่อน เป็นระบบที่ใช้สำหรับกำจัดหินปูนในน้ำ เหมาะสำหรับน้ำบาดาล น้ำที่มีความกระด้างสูง หรือผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมค่าความกระด้างของน้ำ